Vítejte u softwarové společnosti KBL Consulting

Společnost KBL Consulting Group, a.s. byla založena v roce 2007. Dosavadní stěžejní činností je budování informačních systémů zejména pro finanční a bankovní systémy.

Jako primární cíl implementací moderních technologií chápeme řešení konkrétních problemů jednotlivých zákazníků s ohledem na brzkou návratnost jejich investice.

Typy aplikací a software

  • velké, robustní projekty
  • rozsáhlé databázové systémy
  • kritická řešení v real time
  • statické, dynamické stránky
  • integrace různorodých systémů
  • aplikace pro MS Windows
  • aplikace pro mobilní zařízení

Aktuality

Sdělení pro akcionáře
„Tímto dle zákona č. 134/2013 Sb. Vyzýváme akcionáře, aby předložili společnosti k vyznačení nezbytných údajů nebo k výměně za nové akcie na jméno a aby sdělili společnosti údaje potřebné pro zápis do seznamu akcionářů, a to nejpozději do 30. června 2014. Akcionář, který je v prodlení s plněním těchto povinností, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním povinnosti dle této výzvy, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.“

Software pro finanční sektor
Začali jsme s vývojem obchodního systému pro významného obchodníka s cennými papíry BH Securities a.s..

Naše produkty získaly ocenění
V prestižní soutěži hodnotící rychlost výpočtu nářočných operací obsadil náš program první příčku.